Aktualności

Harmonogram pracy Integracyjnego Przedszkola Zdrowia

Przedszkole pracuje od 01.09.2018 do 31.08.2019 

z wyjątkiem:

  • dni ustawowo wolnych od pracy

  • dni wolnych wynikających z harmonogramu pracy przedszkola: 24.12.2018 (poniedziałek – Wigilia); 02.05.2019 (czwartek); 21.06.2019 (piątek)

  • przerwy urlopowej wynikającej z harmonogramu pracy przedszkola: 08.07.2019– 09.08.2019