Grupa wsparcia

Poniedziałkowa Herbatka” – otwarta grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Formuła grupy zakłada, że spotykają się na niej osoby, mogące być dla siebie wsparciem i źródłem wiedzy, ponieważ znajdują się w podobnej sytuacji trudnego rodzicielstwa. Każdy uczestnik może opowiedzieć o swoim problemie, trudnościach i uzyskać pomoc od innych uczestników grupy – może uzyskać odpowiedź jak inni poradzili sobie w podobnej sytuacji, co pomagało, a co przeszkadzało w rozwiązaniu problemów.

Każda osoba w grupie może zarówno uzyskać wsparcie, ale także być źródłem wsparcia dla innych. Spotkania mają także charakter psychoedukacyjny, w zależności od potrzeb uczestników psycholog przygotowuje warsztaty tematyczne dotyczące rozwoju dzieci, ról rodzicielskich , funkcjonowania rodziny itp.