Integracja w grupie przedszkolnej jest rozumiana powszechnie jako włączenie do grupy rówieśniczej dzieci pełnosprawnych niepełnosprawnych. Oznacza to szansę na wspólne przebywanie, zabawę, wychowanie i uczenie się razem wszystkich dzieci.