PROGRAM MEN

ŚWIAT LICZB WILLEGO

RYTMIKA

GIMNASTYKA

TANIEC

WYŻYWIENIE

DNI ADAPTACYJNE

LOGOPEDIA

ŚWIETLICA

PROGRAM MEN

ŚWIAT LICZB WILLEGO

RYTMIKA

GIMNASTYKA

TANIEC

WYŻYWIENIE

DNI ADAPTACYJNE

LOGOPEDIA

ŚWIETLICA

Oferta dla wszystkich dzieci

Dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia dla nowych przedszkolaków odbywają sie w ostatnich tygodniach sierpnia i trwają dwa tygodnie. Uczestniczą w nich rodzice wraz z dziećmi i kadra nauczycielska, personel pomocniczy oraz psycholog, który pomoże i wyjaśni jak pokonać lęk związany z pierwszymi dniami pobytu dziecka w przedszkolu. Program spotkań adaptacyjnych obejmuje zabawy swobodne dzieci z rodzicami i nauczycielami w sali i ogrodzie przedszkolnym.  W takich zabawach i zajęciach dzieci mają okazję poznać swoich nauczycieli grupy, imiona nowych kolegów i koleżanek z grupy oraz placówkę przedszkolaka, jej otoczenie i panujące w niej zasady.

Dnia adaptacyjne, które odbywają się w naszym przedszkolu od kilku lat, mają na celu:

  • uświadamiają, że pobyt w przedszkolu może być dla dziecka ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania,
  • pomóc i ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkola,
  • pomóc przezwyciężyć strach towarzyszący dzieciom przez zmianą środowiska
  • pozwolą poznać pracowników i pomieszczenia przedszkolne

Realizowanie programu MEN

W naszym przedszkolu istnieje 5 grup wiekowych. Realizujemy podstawę programową zgodnie z zaleceniami MEN i S. Zajęcia są opracowane i dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wspólne działania prowadzone przez nauczycieli i specjalistów sprzyjają powstawaniu więzi pomiędzy wszystkimi dziećmi, pozwalają na rozwój nie tylko intelektualny, ale również emocjonalny i społeczny.

Wyżywienie

Prowadzimy własną kuchnię, dzięki czemu możemy zapewnić dzieciom odpowiednie wyżywienie oraz uwzględnić szczególne zapotrzebowania dietetyczne. Nasz szef Kuchni p. Paweł, dba aby wszystkie posiłki były przygotowywane ze zdrowych i pełnowartościowych produktów. Poniżej znajdziecie Państwo odnośnik do strony z jadłospisem oraz fotografiami naszych niektórych smakołyków.

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS 

6000

Czy wiesz, że miesięcznie przygotowujemy aż tyle posiłków?

Świetlica poranna i popołudniowa 

Oprócz oddziałów rówieśniczych w których dzieci przebywają w godzinach od 8 do 16 istnieje również oddział świetlicowy, który funkcjonuje w godzinach od 6:45 do 8:00 i od 16:00 do 17:00.

Świat liczb Willego

Świat liczb Willego jest to koncepcja nauczania całościowego matematyki przy wykorzystaniu specjalistycznych pomocy dydaktycznych. To potwierdzona naukowo, innowacyjna metoda nauczania poprzez zabawę. Zobacz film – jak koncepcję nauczania przedstawia jej autor, dr Gerhard Friedrich.

Psycholog

Do zadań psychologa należy rozpoznawanie indywidualnych możliwości i zaburzeń rozwojowych u dzieci, opracowanie oddziaływań terapeutycznych, wspieranie rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach, systematyczna współpraca z kadrą pedagogiczną, służenie profesjonalną pomocą rodzicom w formie konsultacji indywidualnych.

Pomoc psychologiczna opiera się również na działalności profilaktycznej m.in. tworzeniui wprowadzaniu programów kształtujących u dzieci świadomość emocjonalną,aby ułatwić dzieciom zrozumienie i akceptację własnychprzeżyć. Dzięki programom wzmacniamy u dzieci umiejętności komunikowania się, wyrażania siebie, rozpoznawania emocji innych osób oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

PSYCHOLOG KONSULTACJE – po wcześniejszym ustaleniu terminu

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają na celu naukę prawidłowej postawy ciała oraz korekcję istniejących już wad postawy. U dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej pojawiają się plecy okrągłe, zapadnięta klatka piersiowa, kolana koślawe, płaskostopie, postawa skoliotyczna. Oczywiście u dzieci w tym wieku rozmiar tych zaburzeń zwykle nie jest duży i przy systematycznej pracy możliwa jest całkowita poprawa. Aby zapobiec tym wadom należy dostarczyć dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjnej w formie odpowiadającej wiekowi oraz ich możliwościom psychoruchowym.

Ze względów zdrowotnych, a także w trosce o wszechstronny rozwój fizyczny dzieci, w  naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w których uczestniczą dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Zajęcia  prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych z elementami korekty co bardzo uatrakcyjnia ćwiczenia. Zabawa ruchowa jest prostą nieskomplikowaną formą ruchu opartą na podstawowych ruchach motorycznych człowieka, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie. Polega na rywalizacji indywidualnej – kto ładniej, kto dokładniej, kto szybciej, kto dalej, kto wyżej wykonał zadanie. Poza tym zabawy niosą za sobą olbrzymie możliwości oddziaływań wychowawczych. Podczas zajęć dzieci uczą się wytrwałości, odpowiadania za swoje zachowania, godzenia się z porażką i cieszenia zwycięstwem. Dzieci bawiąc się wykonują ćwiczenia gimnastyczne uwzględniające profilaktykę wad postawy, ich indywidualne możliwości i potrzeby. Jest to bardzo lubiana przez dzieci forma zajęć.

Ćwiczenia odbywają się w naszej przedszkolnej sali gimnastycznej, wyposażonej w różnego rodzaju sprzęt gimnastyczny. Przybory i przyrządy gimnastyczne bardzo uatrakcyjniają zajęcia – nasze są bardzo różnorodne i kolorowe, co sprawia, iż dzieci chętnie ćwiczą.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA RUCHOWE

Zajęcia indywidualne z rehabilitacji ruchowej – ukierunkowane są głównie na poprawę funkcji motorycznych, mają pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Celem zajęć jest podniesienie sprawności dzieci i ułatwienie im funkcjonowania w grupie rówieśników.

Logopedia

„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.”/Peter Rosegger/

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w kontaktach międzyludzkich. Harmonijny rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka przejawia się zarówno w prawidłowym rozumieniu mowy, jak i w umiejętności wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz stanów emocjonalnych. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przebiega bardzo intensywnie, dlatego tak ważne na tym etapie jest stymulowanie rozwoju mowy we wszystkich jej aspektach. Jednak nie zawsze proces ten przebiega prawidłowo, wówczas niezbędna jest fachowa pomoc logopedy. Trafnie dobrane cele terapii logopedycznej oraz prawidłowo poprowadzona terapia, pozwala skorygować ewentualne wady wymowy oraz zapewnia dziecku łatwość w porozumiewaniu się z otoczeniem i systematyzuje wiedzę o otaczającym go świecie.

W naszym przedszkolu dzieci kwalifikowane są na zajęcia logopedyczne na podstawie obserwacji logopedycznej, której poddawane są wszystkie przedszkolaki przekraczające próg naszej placówki. Logopeda dostosowuje program terapii do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka uczestniczącego w procesie terapeutycznym. Wobec powyższego przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnie, bądź w małych 2-3 osobowych grupach. Dodatkowo każde z dzieci ma prowadzony „zeszyt logopedyczny”, w którym rodzic odnajdzie wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
Gwarancją sukcesu jest bowiem dobra współpraca logopedy z rodzicami, która niewątpliwie zaowocuje szybkimi i trwałymi efektami terapii.

LOGOPEDA KONSULTACJE – po wcześniejszym ustaleniu terminu

Taniec (1x w tygodniu)

Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych form aktywności człowieka i jako taki ma wpływ na jego wszechstronny rozwój.  Taniec prowadzony dla dzieci już od najwcześniejszych, przedszkolnych lat nie tylko pomaga stymulować ich prawidłowy rozwój, ale z czasem może stać się podłożem dla rozwoju życiowej pasji.

Dzięki systematycznym spotkaniom tanecznym prowadzonym w naszym przedszkolu dzieci uczą się wyrażania emocji, współpracy z kolegami, oraz wyczucia rytmu.  Zajęcia te właściwie wpływają na postawę dziecka i rozwijają pewność siebie i kreatywność. Ćwiczenia taneczne, poprzez naukę wykonywania odpowiednich sekwencji ruchów, rozwijają pamięć wzrokową, słuchową i ruchową dziecka, poprawiają koncentrację, spostrzegawczość, pobudzają inwencję twórczą.  Sprzyja temu obecność muzyki i zabaw ruchowych, dzięki czemu dziecko uczy się i zdobywa ważne umiejętności z przyjemnością oraz bez większego wysiłku.

Rytmika (2x w tygodniu)

Zajęcia rytmiczne odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dla każdej grupy wynosi 30 minut. Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie pianina przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi (przez rozśpiewaną i uśmiechniętą p. Grażynkę), która poprzez wspólną zabawę wprowadza w świat muzyki. Muzyka jest bardzo ważnym elementem pracy z dziećmi. Za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach dziecko może wyrażać swoje pragnienia, uczucia, wyobrażenia.

Obcowanie z muzyką wpływa na wszechstronny rozwój osobowości, uwrażliwia na otaczający świat, rozwija uczucia, emocje, wyobraźnię i przede wszystkim dostarcza naszym dzieciom dużo radości. Muzyka rozładowuje napięcie emocjonalne, wszelkie niepokoje i lęki u dzieci, zatem pełni też rolę terapeutyczną. Zajęcia muzyczno-ruchowe to miło i przyjemnie spędzony czas z rówieśnikami.