INTEGRACJA SENSORYCZNA

TERAPIA BEHAWIORALNA

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

REWALIDACJA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

TERAPIA BEHAWIORALNA

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

REWALIDACJA

Oferta dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

Zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami w sferze rozwoju posiadającymi opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie do kształcenia specjalnego. Po specjalistycznym badaniu i wnikliwej obserwacji dziecka zostaje opracowany indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny. Podczas zajęć, które prowadzone są w formie zabawy wykorzystywane są różne formy terapii: terapia poznawcza, terapia zajęciowa, stymulacja polisensoryczna oraz program TEACCH.

W trakcie zajęć stymulowane są umiejętności dziecka w zakresie 7 sfer rozwojowych:
  • naśladowania
  • percepcji
  • motoryki małej
  • motoryki dużej
  • koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • czynności poznawczych
  • komunikacji

Ponadto kładziony jest nacisk na rozwój mowy czynnej i biernej, czynności z zakresu samoobsługi oraz funkcjonowania społecznego.

Indywidualne zajęcia logopedyczne po diagnozie logopedy

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w kontaktach międzyludzkich. Harmonijny rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka przejawia się zarówno w prawidłowym rozumieniu mowy, jak i w umiejętności wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz stanów emocjonalnych. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przebiega bardzo intensywnie, dlatego tak ważne na tym etapie jest stymulowanie rozwoju mowy we wszystkich jej aspektach. Jednak nie zawsze proces ten przebiega prawidłowo, wówczas niezbędna jest fachowa pomoc logopedy. Trafnie dobrane cele terapii logopedycznej oraz prawidłowo poprowadzona terapia, pozwala skorygować ewentualne wady wymowy oraz zapewnia dziecku łatwość w porozumiewaniu się z otoczeniem i systematyzuje wiedzę o otaczającym go świecie.

W naszym przedszkolu dzieci kwalifikowane są na zajęcia logopedyczne na podstawie obserwacji logopedycznej, której poddawane są wszystkie przedszkolaki przekraczające próg naszej placówki. Logopeda dostosowuje program terapii do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka uczestniczącego w procesie terapeutycznym. Wobec powyższego przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnie, bądź w małych 2-3 osobowych grupach. Dodatkowo każde z dzieci ma prowadzony „zeszyt logopedyczny”, w którym rodzic odnajdzie wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
Gwarancją sukcesu jest bowiem dobra współpraca logopedy z rodzicami, która niewątpliwie zaowocuje szybkimi i trwałymi efektami terapii.

TERAPIA ABA, Terapia behawioralna -indywidualny plan uczęszczania

Terapia behawioralna oparta jest na teorii uczenia się i najbliższej sferze rozwoju dziecka. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z autyzmem i dla dzieci z zaburzeniami w sferze zachowania.

Główne cele terapii to:

  • redukowanie zachowań niepożądanych,
  • rozwijanie zachowań deficytowych (pożądanych)
  • generalizowanie i utrzymanie efektów terapii w czasie.

Zasadami prowadzenia stosowanej analizy behawioralnej są małe kroki, stopniowanie trudności, stosownie wzmocnień, jasne instrukcje, współpraca z rodziną i odniesienie do normy rozwojowej. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej, w małych 3 – 4 osobowych grupach terapeutycznych. Ich zadaniem jest przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w przedszkolnej grupie rówieśniczej.

Dobro dziecka jest głównym założeniem terapii behawioralnej. Uwzględnienie jego godności, podmiotowości, autonomii i praw- dobro rozumiane jako zapewnienie dziecku szansy na rozwijanie potencjalnych możliwości oraz na przygotowanie do życia w otwartym społeczeństwie.