ZABAWA I MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ŚWIAT ZMYSŁÓW

MAGIA SZTUKI

BADANIE TESTEM PEP-R

JĘZYK FRANCUSKI

ZABAWA I MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ŚWIAT ZMYSŁÓW

MAGIA SZTUKI

BADANIE TESTEM PEP-R

JĘZYK FRANCUSKI

Oferta dodatkowa (dodatkowo płatna)

Język angielski 

Język angielski prowadzony jest przy użyciu różnorodnych metod, które zawsze są dopasowane do możliwości poznawczych dzieci. Naukę umilają rymowanki, piosenki, historyjki i gry ruchowe, a także nagrania DVD. Przedszkole współpracuje ze szkołą językową dla dzieci, a nasza lektorka jest zawsze uśmiechnięta i gotowa na angielską przygodę z małymi Uczniami!

Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w przedszkolu odbywają się raz w tygodniu. Dla chętnych Rodziców, istnieje możliwość opłacenia zajęć dodatkowych.

Magia sztuki (1x w tygodniu)

Zajęcia teatralno- plastyczne kryjące się pod nazwą „ Magia sztuki” mają na celu tworzenie takich warunków dla dziecka by stało się ono świadomym biorcą i twórcą sztuki: „ Magia sztuki” zawiera elementy arte -terapii, pomaga dziecku zrozumieć siebie, otaczający go świat, uczy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, oraz z lękami dziecięcymi.

Stymulacja czynności poznawczych i pamięciowych – ŚWIAT ZMYSŁÓW (1x w tygodniu)

Podczas zajęć ŚWIAT ZMYSŁÓW dzieci rozwijają swoje poszczególne zmysły poprzez twórczą zabawę.

Zajęcia rozpoczynają się opowiadaniem lub krótką historią, która skupia się kolejno na wybranych zmysłach: świadome dotykanie, patrzenie, słuchanie, smakowanie i wąchanie. Opowiadania i ćwiczenia sprawiają dzieciom wiele przyjemności ponieważ nie pozostawiają dziecka w roli pasywnego słuchacza, lecz umożliwiają mu w aktywne i twórcze włączanie się w ich przebieg. Dzieci mogą rozwiązywać zadania samodzielnie lub w grupie, znajdując przy okazji twórcze sposoby rozwijania swoich zmysłów jednocześnie je doskonaląc.

Diagnoza integracji sensorycznej 

W naszym Przedszkolu możliwe jest przeprowadzenie profesjonalnego badania procesów funkcji zmysłowo- czuciowych. Badanie składa się z wywiadu z rodzicami, z obserwacji klinicznej funkcji neurofizjologicznych dziecka oraz z testów integracji sensorycznej.

Badanie testem PEP-R (Profil psychoedukacyjny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju)

PEP-R (profil psychoedukacyjny) to rzetelne narzędzie do diagnozy dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji, w wieku od 6 miesięcy do 7 lat (stosowany jest również w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia). Profil psychoedukacyjny składa się z dwóch skal głównych (skala rozwoju oraz skala zachowań) i szeregu podskal w każdej z nich. Podział taki pozwala z jednej strony wykreślić szczegółowy profil rozwoju dziecka, z drugiej natomiast pozwala zilustrować jak rozległe są zaburzenia w sferach kluczowych dla całościowych zaburzeń rozwoju.

  • test składa się ze 174 zadań;
  • zadania nie zależą od poziomu rozwoju mowy;
  • zadania nie są ograniczone czasowo;
  • test przeprowadzany jest w sposób elastyczny, co pozwala dostosować go do specyficznych zachowań dziecka;
  • wyniki uzyskane w teście wykorzystywane są do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju;
  • wskazówki dotyczące oceniania są bardzo przejrzyste; 
  • wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu;
  • materiały testowe są konkretne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami;
  • elementy testu są wykonane przez terapeutów IPZ z dobrej jakości materiałów przez co są niepowtarzalne i wyjątkowe;

W naszej placówce diagnozę PEP-R aktualizujemy raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.