Ramowy plan dnia

6:45 – 8:00 przychodzenie dzieci, swobodna zabawa (poranny dyżur)

8:00 – 8:30 rozpoczęcie zajęć w grupach rówieśniczych

8:30 – 9:00 śniadanie

9:00 – 11:45 zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie

11:45 – 12:00 sprawdzenie obecności, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 obiad

12:30 – 14:00 młodsze dzieci relaks, a starsze kontynuacja zajęć programowych

14:00 – 14:30  podwieczorek

14:30 – 16:00 swobodna zabawa w sali lub na powietrzu

16:00 – 17:00 zabawa w grupie przedszkolnej, opuszczanie przedszkola (dyżur popołudniowy)