Terapia behawioralna

Terapia behawioralna charakteryzuje się niezwykle wysoką i potwierdzoną naukowo efektywnością w zakresie terapii dzieci. Podstawowym celem  procesu terapeutyczno – edukacyjnego jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną niezależność dziecka i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest budowanie motywacji u dziecka, systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, kontrolowanie sytuacji w której zachowanie przebiega, stosowanie małych kroków w procesie uczenia się i stopniowanie trudności.

Główne cele terapii behawioralnej:

  • Rozwijanie zachowań deficytowych, tzn. zachowań właściwych dla zachowań pożądanych u dziecka w pewnym wieku i okolicznościach, a które nie wystąpiły lub występują bardzo rzadko.
  • Redukowanie zachowań niepożądanych, tzn. zachowań, które zakłócają lub uniemożliwiają naukę, przebywanie w miejscach publicznych, funkcjonowanie  w domu.
  • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii, tzn. przenoszenie wyuczonych umiejętności i zachowań w innym środowisku, niż terapeutyczne.

Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej:

  • Uczymy umiejętności, z których dziecko będzie mogło korzystać codziennie,
  • Uczymy umiejętności komunikowania się,
  • Uczymy interakcji i kompetencji  społecznych poprzez włączanie dziecka do rówieśniczej grupy,
  • Uczmy umiejętności związanych z samoobsługą i samodzielnością.

Wspieramy proces edukacyjny na każdym szczeblu rozwoju dziecka.