Kiedy przychodzi do naszego Przedszkola dziecko, jego inność jest dla nas wyzwaniem, wartością samą w sobie, którą możemy już tylko doskonalić. Kiedy odchodzi z Przedszkola mamy poczucie spełnienia oraz świadomość, że pracowaliśmy „dla kogoś” - a nie „po coś”...”

Nasza działalność trwa nieprzerwanie od dwudziestu lat, dzięki czemu udało nam się zdobyć doświadczenie w zakresie edukacji integracyjnej w oparciu o rozwojowe potrzeby dzieci pełnosprawnych, jak i indywidualne potrzeby dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Przedszkole posiada ofertę pedagogiczną w następujących zakresach:

  • opiekuńczo – wychowawczym
  • dydaktycznym
  • terapeutycznym – program Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.

Obecnie prowadzimy pięć przedszkolnych grup integracyjnych:

Grupa adaptacyjna (2,5-3 rok życia)
Grupa maluszków (3-4 rok życia)
Grupa średniaków (4-5 rok życia)
Grupa RPP (Rocznego Przygotowania Przedszkolnego) (6 rok życia)

Dwudziestoczteroletni okres wyspecjalizowanej działalności pozwolił nam zbudować zespół wyjątkowej kadry pedagogicznej, której kompetencje i kwalifikacje są dla nas szczególnym powodem do satysfakcji. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez: pedagogów specjalnych, pedagogów wczesnoszkolnych, psychologa, logopedę, rehabilitanta ruchowego, terapeutów indywidualnych. Wobec naszych pracowników stosujemy zasadę edukacji ustawicznej polegającej na stałym dokształcaniu i rozwijaniu poprzez szkolenia indywidualne, szkolenia grupowe organizowane w naszym przedszkolu, rozwój w ramach awansu zawodowego, a także uczestnictwo w konferencjach tematycznych na terenie całego kraju.

Prowadzimy własną kuchnię, dzięki czemu możemy zapewnić wyżywienie dla dzieci z alergiami pokarmowymi lub szczególnymi potrzebami dietetycznymi. Uważamy że, bezcenny czas, jaki dzieci spędzają w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia jest ich prawem do zdobywania umiejętności, satysfakcji i szczęścia na całe życie. W związku z tym, obowiązkiem naszego przedszkola jest stymulacja i wspomaganie rozwoju dzieci oraz wspieranie rodziców w trudzie wychowania swoich pociech.

Nasza edukacyjna działalność INTEGRACYJNA wyrasta z głębokiego przekonania, że INTEGRACJA jest jednym z najistotniejszych procesów w relacjach międzyludzkich, niezbędnych do kształtowania osób o szczególnej dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej oraz wyjątkowej wrażliwości społecznej!

Dotychczasowa działalność pedagogiczna IPZ została doceniona m.in. poprzez:

  •  nadanie przez Rzecznika Praw Dziecka tytułu „Lidera Integracji” 
  •  nadanie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty honorowego tytułu „Zachodniopomorskiej Placówki Jakości” 
  •  nadanie dyplomu uznania Ministerstwa Edukacji Narodowej za „Wieloletni trud i znaczące zasługi w działaniach na rzecz upowszechniania kształcenia i wychowania integracyjnego

Polskie Stowarzyszenie Terpii Behawioralnej Lider Integracji Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oswiaty

Integracyjne Przedszkole Zdrowia - Idealne dla Twojego dziecka!

Miejsce, w którym stwarza się wyjątkowe warunki niezbędne do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, poznawczych i rozwojowych Twojego dziecka!!
Zapraszamy na film o Nas!