Oddział Terapeutyczny
ul. Monte Cassino 16/2a, Szczecin.


Dla Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stworzyliśmy przy Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia nowoczesny Oddział Terapuetyczny, który wyposażony jest w sale edukacyjne, salę rehabilitacyjną oraz nowoczesne narzędzia do indywidualnej pracy terapeuty z dzieckiem. Oddział zlokalizowany jest przy ulicy Monte Cassino 16/2a – zaledwie 300 m od głównej siedziby IPZ.
W Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia realizujemy bezpłatnie opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w wymiarze 6 godzin miesięcznie. Zgodnie z zaleceniami opinii przeprowadzamy zajęcia z fizjioterapii, integracji sensorycznej, terapii logopoedycznej, a także zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym oraz terapię ABA – dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Aktualnie prowadzimy dwie grupy w Oddziale Terapeutycznym:
Oddział I – dzieci młodsze,
Oddział II – dzieci starsze.

Świetlica poranna

Świetlica poranna dostępna od godziny
7:30 do godziny 8:00.

Świetlica popołudniowa

Świetlica popołudniowa, po zakończeniu zajęć edukacyjnych od godziny 15:00 do 16:00.

Wyżywienie

Własna kuchnia – indywidualne diety. 
Cztery posiłki w ramach dnia – śniadanie, obiad, podwieczorek + poczęstunek na świetlicy popołudniowej.

Wyprawka przedszkolaka

Wyprawka dla dzieci z wyjątkiem podręczników.

Terapia behawioralna

Zajęcia w ramach Terapii Behawioralnej.

Realizacja programu MEN

Realizacja programu podstawy programowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

Logorytmika 

Zajęcia z logorytmiki odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia Plastyczne „Mały Artysta”

Zajęcia „Mały Artysta” odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia Kulinarne

Zajęcia kulinarne odbywają się raz w tygodniu

Zajęca ogólnorozwojowe – Przedszkole i Piłka

Zajęcia ogólnorozowjowe odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne odbywają się w wymierze 1 x 1 h w tygodniu (WWRD) 

Konsultacje logopedyczne
Integracja sensoryczna

Zajęcia z Integracji sensorycznej w wymiarze 1 x 0.5 h w tygodniu.

Rehabilitacja

Rehabilitacja w wymiarze 0.5 h w tygodniu.

Taniec

Zajęcia z tańca  odbywają się raz w tygodniu

System PECS
(Picture Exchange
Communication System)

Metoda PECS adresowana jest do osób ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Stosowanie systemu PECS ma na celu kształtowanie umiejętności związanych z komunikacją funkcjonalną, opierając się na zasadach normatywnego rozwoju języka. Głównym założeniem metody PECS jest skupienie się na momencie samego zainicjowania rozmowy. Metoda polega na wymianie obrazków lub symboli w celu porozumiewania się. Trening wykorzystujący PECS przebiega w kilku fazach, zaczynając od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a następnie przechodząc w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się, takich jak: konstruowanie pytań oraz komentowanie rzeczywistości. Ważnym aspektem tej metody jest koncertowanie się na komunikacji w naturalnych warunkach (podczas interakcji społecznych, w domu, w przedszkolu etc).  Stosowanie metody PECS daje poczucie bezpieczeństwa oraz bycia zrozumianym. Osoby objęte programem poznają potęgę komunikacji. Dodatkowym atrybutem PECS jest fakt, iż wśród dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odnotowuje się duży odsetek dzieci, które rozwijają funkcjonalną mowę czynną. 


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Facebook552
Facebook