Zapisy

 

Zapisy odbywają się cały rok.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 lat do 5 lat.

 

Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Integracyjnego Przedszkola Zdrowia dokonywany jest na podstawie karty zgłoszenia.

Następnie należy podpisać umowę zawartą pomiędzy Integracyjnym Przedszkolem Zdrowia a Rodzicami/Opiekunami dziecka.

 

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszego przedszkola.

91-423-33-39