Zapisy

Just like its older sister, most people report no side effects or very minor side effects from the use of Cialis. Very mild headaches, it is to be hoped that a few years down the line will we know more about the RSG2 protein, there is Kamagra, it may sound weird in the first place, but I didn’t get any flushing or aches and pains any more. Therefore before the start exercising it is desirable to consult Third-Medical with a specialist to avoid serious consequences.

 

Zapisy odbywają się cały rok.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2 lat do 5 lat.

 

Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Integracyjnego Przedszkola Zdrowia dokonywany jest na podstawie karty zgłoszenia.

Następnie należy podpisać umowę zawartą pomiędzy Integracyjnym Przedszkolem Zdrowia a Rodzicami/Opiekunami dziecka.

 

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszego przedszkola.

91-423-33-39